Aspecte esentiale despre contestatia la executare silita – termen, proceduri + model de contestatie

Aspecte esentiale despre contestatia la executare silita – termen, proceduri + model de contestatie

Contestatia la executare se poate face impotriva executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc si a oricarui tip de act de executare. Conform Codului de Procedura Civila contestatia la executare este valabila si in cazul in care executorul judecatoresc refuza sa puna in aplicare executarea silita sau oricare act de executare silita, in acord cu prevederile legale in vigoare.

O sa vedem care sunt dispozitiile legale privind contestatia la executare, termene, proceduri de judecata si alte aspecte esentiale. Pentru orice tip de nelamurire privind contestatia la executare, atunci cand aveti nevoie de raspunsuri rapide, apelati cu incredere la serviciul gratuit de consultanta juridica.

Admisibilitatea contestatiei la executare

In cazul in care temeiul in care se face executarea silita este o hotararea judecatoreasca sau arbitrala, debitorul nu are dreptul de a contesta motive de fapt sau de drept, pe care le-ar fi putut opune in decursul procesului de judecata in prima instanta sau printr-o cale de atac. De asemenea, in conditiile in care temeiul executarii silite este un titlul executoriu, atunci debitorul sau terta parte pot invoca motive de fapt sau de drept cuprinse in titlul executoriu (lucru posibil numai daca nu se specifica o cale procesuala pentru desfiintarea respectivului titlul executoriu).

In cazul fiecarei noi contestatii trebuie sa existe motive diferite fata de cele invocate la contestatia anterioara. Persoana care realizeaza contestatia poate sa modifice cererea initiala prin adaugarea de noi motive de contestatie, cu respectarea termenului de exercitare a contestatiei la executare.

In ceea ce priveste creditorii, se poate ca acestia sa intervina in executarile efectuate de alti creditori, in vederea participarii la executare sau la distribuirea de sume obtinute in urmarirea silita. Totodata, contestatia la executare poate sa fie realizata de catre o terta persoana, daca pretinde un drept de proprietate asupra unui imobil sau mobil, precum si oricare tip de drept asupra bunurilor in cauza.

Pe Advocat.ro gasiti suportul de specialitate de care aveti nevoie in tot ceea ce tine de executari silite si contestatii. Gasiti avocatul potrivit pentru dvs. si rezolvati rapid problemele de natura juridica.

Contestatia la executare si instanta competenta

Contestatia se introduce la instanta de executare. In cazul in care este vorba de urmarirea silita prin poprire si domiciliul/sediul debitorului se afla in circumscriptia altei curti de apel decat cea a instantei de executare, se poate realiza contestatia la judecatoria unde se afla domiciliul/sediul debitorului.

“In cazul urmaririi silite a imobilelor, al urmaririi silite a fructelor si a veniturilor generale ale imobilelor, precum si in cazul predarii silite a bunurilor imobile, daca imobilul se afla in circumscriptia altei curti de apel decat cea in care se afla instanta de executare, contestatia se poate introduce si la judecatoria de la locul situarii imobilului”, art. 713, Codul de Procedura Civila. In situatia in care contestatia se face cu privire la aspecte ce tin de intinderea sau aplicarea titlului executoriu, aceasta se introduce la instanta care a pronuntat hotararea.

Modelul de contestatie la executare silita poate sa fie descarcat online si completat in acord cu situatia data.

Termenele contestatiei la executare

In mod normal, contestatia la executare silita se va face in termen de 15 zile din data la care:

S-a luat la cunostinta de catre contestator, actul de executare pe care doreste sa il conteste

Persoana interesata a primit comunicare sau instiintarea cu privire la infiintarea popririi. In cazul care poprirea se face pe venituri periodice, atunci termenul de introducere a contestaiei poate sa inceapa de la data la care se retine prima data din veniturile in cauza

Debitorul care face contestatia a primit incheierea de incuviintare a executarii sau somatia

Contestatia se poate face in termen de 5 zile de la comunicare in cazurile in care incheierile executorului judecatoresc nu sunt definitive. Pe de alta parte, contestatia la executare poate sa fie introdusa in orice moment, atunci cand este vorba de intinderea sau aplicarea titlului executoriu si contestatia se face in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de obtinere a executarii silite. “Daca prin lege nu se prevede altfel, contestatia prin care o terta persoana pretinde ca are un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmarit poate fi introdusa in tot cursul executarii silite, dar nu mai tarziu de 15 zile de la efectuarea vanzarii ori de la data predarii silite a bunului”, art. 714, Codul de Procedura Civila.

Un avocat specializat in drept civil va poate ajuta in momentul un care intampinati probleme cu procedura de executare silita si in momentul in care doriti sa faceti contestatie la executare, pentru a fi in acord cu prevederile legale.

Proceduri de judecata si cai de atac

Dupa introducerea contestatiei la executare, instanta solicita executorului judecatoresc ca acesta sa transmita copiile certificate de pe actele dosarului de executare care este contestat. Partea interesata se va ocupa de achitarea cheltuielilor implicite. Judecarea contestatie se face prin citarea partilor, de urgenta si cu precadere. In procesul de judecata se poate ca partile sa ceara explicatii, instanta fiind cea care solicita acest lucru de la executorul judecatoresc.

Hotararea care se pronunta in ceea ce priveste contestatia va putea sa fie atacata cu apel. In cazul hotaririlor pronuntate in temeiul art. 711 alin. (4) si art. 714 alin. (4) din Codul de Procedura Civila acestea vor putea sa fie atacate in conditiile dreptului comun. In cazul in care este vorba de hotararea prin care se solutioneaza contestatia privind intinderea sau aplicarea titlului executoriu, aceasta va putea sa fie atacata prin aceleasi cai ca si hotararea care se executa. Contestatia in acest caz poate sa fie atacata numai cu apel, in conditiile in care titlul nu constituie hotararea unui organ de jurisdictie.

Suspendarea executarii

Executarea se va suspenda pe perioada in care se solutioneaza contestatia la executare sau orice alta cerere cu privire la executare silita. Se poate face cerere de suspendare a executarii in acelasi timp cu contestatia la executare. In vederea punerii in aplicare a suspendarii, solicitantul trebuie sa predea o cautiune (se calculeaza la valoarea obiectului contestatiei), dupa cum urmeaza:

10% din valoarea obiectului daca aceasta este de pana la 10.000 lei

1000 lei si 5% pentru valoarea care depaseste 10.000 lei

5.5000 lei si 1% pentru valoarea care depaseste 100.000 lei

14.500 lei si 0,1% pentru valoarea care depaseste 1.000.000 lei

In cazul in care obiectul nu poate fi valorificat prin bani, se va plati cautiunea de 1.000 lei.

Exista anumite cazuri specifice in care nu este nevoie sa se plateasca niciun tip de cautiune, pentru ca suspendarea executarii este obligatorie. Atunci cand hotararea care se executa nu este executorie sau atunci cand inscrisul care se executa a fost declarat ca fiind fals prin hotarare judecatoreasca. Aceiasi execptie se aplica atunci candd debitorul face dovada prin documente autentice ca a obtinut amanare de la creditor sau ca beneficiaza de un termen de plata.

Se plateste de asemenea o taxa judiciara de timbru la contestatia in executare, fiind reglementata de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 80/2013.

No Comments

Post A Comment