Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 este cadrul legal care reglementeaza modul de acordare a concediului si indemnizatiei de creste a copilului. Acest tip de sustinere din partea statului pe perioada maternitatii se acorda parintilor firesti, parintilor adoptivi, persoanelor care au copil in grija in vederea adoptiei, tutorilor legali, persoanelor care au copii in plasament si care locuiesc impreuna cu copilul, cu resedinta in Romania.

O sa vedem mai departe care sunt normele legislative privind acordarea concediului si indemnizatiei de crestere a copilului, actele necesare, precum si schimbari de ultima ora aduse Ordonantei de Urgenta nr. 111/2010. Pe Advocat.ro aveti acces la consultanta juridica online de calitate, unde puteti discuta cu specialisti in drept civil si dreptul familiei pentru lamurirea oricaror aspecte legate de acordarea concediului si indemnizatiei de crestere a copilului.

 

Beneficiari concediu si indemnizatie de crestere a copilului

Beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului si indemnizatie lunara personale care in ultimii 2 ani inainte de nasterea copilului, au realizat venituri din salarii si asimilate salariilor timp de cel putin 12 luni. In aceiasi categorie sunt incluse veniturile din activitati independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura. Veniturile in cauza trebuie sa fi fost supuse impozitului pe venit conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Beneficiarii care indeplinesc conditiile de mai sus au dreptul la indemnizatie de crestere a copilului a carui cuantum se calculeaza ca 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni din ultimii 2 ani dinainte de nasterea copilului. “Cuantumul minim al indemnizatiei lunare nu poate fi mai mic decat suma rezultata din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinta, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depasi valoarea de 8.500 lei”, art. 2, Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010.

Am vazut ca este nevoie de obtinere de venituri supuse impozitului pe venit timp de cel putin 12 luni inainte de nasterea copilului. Exista cazuri specifice in care aceasta perioada poate sa fie echivalata in cazul in care beneficiarii se regasesc in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:

 • Au beneficiat de indemnizatie de somaj
 • S-au aflat in evidenta agentiilor de ocupare a fortei de munca in vederea acordarii indemnizatiei de somaj
 • Au beneficiat de concediu si indemnizatie de asigurari sociale de sanatate
 • Au beneficiat de concediu medical si indemnizatie pentru prevenirea imbolnavirii si recuperarea capacitatii de munca
 • Au beneficiat de pensie de invaliditate
 • Se afla in perioada de intrerupere temporara a activitatii de munca – aceasta situatie trebuie sa fie produsa prin initiativa angajatorului, fara sa se inceteze raporturile de munca, in baza motivelor economice sau similare
 • Au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului
 • Au beneficiat de concediu si indemnizate pentru cresterea si ingrijirea copilului cu handicap
 • Au fost in concediu fara plata pentru cresterea copilului
 • Se afla momentan in perioada intre incheierea contractului de munca pe perioada determinata, nu mai putin de 3 luni si inceperea altui contract de munca, la fel, pe perioada determinata
 • Au fost insotitori ai sotului trimis in misiune permanenta in strainatate
 • Sunt trimisi in misiune permanenta in strainatate
 • Au fost sau sunt in serviciu militar voluntar, concentrati sau in prizonierat
 • Frecventeaza cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar (licenta sau master), postuniversitar la nivel de masterat, in tara sau in strainatate
 • Doctoranzi
 • Se afla in perioada dintre incheierea unei forme de invatamantului preuniversitar si inceperea, in acelasi an a unei alte forme de invatamant preuniversitar
 • Se afla in perioada dintre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului preuniversitar si inceperea, in acelasi an a cursurilor invatamantului universitar
 • Se afla in perioada dintre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului universitar si inceperea, in acelasi an a altor cursuri invatamantului universitar
 • Se afla in perioada de 60 de zile de la finalizarea cursurilor invatamantului obligatoriu in vederea trecerii in somaj
 • Au fost beneficiari ai concediului fara plata in vederea participarii la cursuri de formare profesionala la initiativa angajatorului
 • Se afla in perioada dintre absolvirea cursurilor de zi ale invatamantului medical superior cu examen de licenta si inceperea rezidentiatului

Consultati-va cu un avocat gratuit online in vederea lamuriri aspectelor neclare legate de posibilitatea de a beneficia de concediu si indemnizatia de crestere a copilului.

 

Acte necesare – acordare indemnizatie de crestere copil

In vederea acordarii indemnizatiei de crestere copil este nevoie de urmatoarele acte si documente:

Cerere

Copie dupa actul de indentitate

Copie dupa certificatul de nastere al copilului

Acte care sa dovedeasca relatia solicitantului cu copilul pentru care solicita dreptul

Acte care sa dovedeasca indeplinirea periodelor prevazute on art. 2 Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010

Dovada veniturilor realizate eliberata de angajator sau declaratie fiscala

Dovada suspendarii activitaii pentru perioada pentru care se solicita concediul pentru cresterea copilului

Alte documente

Gasiti online cererile tip care trebuie completate in vederea acordarii indemnizatiei de crestere a copilului

“Baza de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului stabilita potrivitalin. (3) se determina ca suma totala a veniturilor realizate in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului impartita la 12”, art. 13, Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010.

 

Suspendarea dreptului la indemnizatie lunara de crestere a copilului

Se supenda dreptul la indemnizatie lunara pentru cresterea copilului atunci cand beneficiarul se regaseste intr-una sau mai multe dintre situatiile urmatoare:

 • Decadere din drepturile parintesti
 • Indepartare de la exercitarea tutelei
 • Imposibilitatea legala de a primi in incredintare copilul spre adoptie
 • Imposibilitatea legala de a primi copilul in plasament
 • Executare pedeapsa privativa de libertate
 • Aflare in arest preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile
 • Abandonarea sau internarea copilului intr-o insitutie de ocrotire publica sau privata
 • Decesul beneficiarului
 • Realizare venituri supuse impozitului, fara indeplinirea varstei de 2, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap
 • Inregistrare timp de 3 luni de mandate postale returnate

 

Indemnizatia de crestere a copilului si persoanele cu dizabilitati

Conform legii persoanele care prezinta dizabilitati grave si au copii cu handicap in intretinere, fara sa aiba niciun alt venit, in afara de indemnizatia pentru persoane cu dizabilitati, au dreptul la sprijin lunar din partea statului de 45% din indemnizatia minima pentru cresterea copilului pana in momentul in care copilul implineste varsta de 3 ani si 35% din indemnizatia minima pentru perioada dintre 3 si 7 ani ai copilului.

In conditiile in care persoanele cu dizabilitati care au in grija un copil nu indeplinesc prevederile legale de acordare a indemnizatiei de crestere a copilului au dreptul la 45% din indemnizatia minima pentru cresterea copilului pana cand copilul implineste 2 ani si 15% din indemnizatia minima pentru copilul cu varsta intre 2 si 7 ani.

 

Schimbari legislative privind acordarea indemnizatiei de crestere a copilului

In luna mai 2021 s-au anuntat cateva schimbari privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 111/2010. Se doreste eliminarea prevederilor referitoare la plata contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate celor care primesc indemnizatie de crestere a copilului. Se doreste reglementarea modului in care se acorda stimulentul de insertie, in functie de momentul la care, se solicita dreptul la concediu si indemizatie pentru cresterea copilului.

 

Apelati la un avocat dreptul familiei pentru nelemauriri sau probleme pe care le intampinati privind dreptul la indemnizatie de crestere a copilului.