Legea 50/1991 reglementeaza autorizarea executarii lucrarilor de constructie care este permisa numai in urma obtinerii autorizatiei de construire sau de desfiintare. Autorizatia este solicitata de catre titularul care detine drepturi reale asupra imobilului, aici fiind vorba de teren si/sau constructii, care va fi identificat prin numar cadastral.

O sa vedem care sunt dispozitiile legale privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie, care sunt pasii de urmat si care sunt cele mai noi modificari aduse Legii 50/1991.

 

Autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Exista mai multe tipuri de lucrari de constructii care pot fi realizate si care au nevoie de autorizatie legale, dupa cum urmeaza:

 • Lucrarile de constructie si/sau deviere privind racordarea/bransarea la retelele tehnico edilitare din zona respectiva. In acest caz este nevoie de autorizatia administratorului drumului care va fi emisa de autoritatile competente in numele operatorilor de retele tehnico edilitare. Beneficiarul obiectivului este cel care va depune o cerere de autorizare. Chiar daca nu va fi posibila emiterea autorizatiei pentru realizarea instalatiei de racordare la una dintre utilitati, acest lucru nu va impiedica emiterea celorlalte autorizatii de construire ale imobilului;
 • Constructii civile, industriale sau pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice. In acest caz este nevoie de autorizatie de construire cu respectarea prevederilor privind proiectarea si executarea contructiilor;
 • Lucrari de constructie cu caracter speciale. Acestea se realizeaza in functie de tratatele sau acordurile in vigoare la care Romania este parte.

“Autorizatia de construire constituie actul final de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia este permisa executarea lucrarilor de constructii corespunzator masurilor prevazute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor”, art. 2, Legea 50/1991.

 

Etapele procedurii de autorizare a executarii lucrarilor de constructie

Exista un anumit set de pasi care trebuie urmati in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructie, dupa cum urmeaza:

 • Emiterea certificatului de urbanism;
 • Pozitia autoritatii competente in ceea ce priveste protectia mediului pentru investitii care nu sunt supuse procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;
 • Solicitantul notifica autoritatea administratiei publice competente privind solicitarea de obtinere a autorizatiei de construire, ca act final. Acest pas este necesar pentru investitiile in cazul carora autoritatea competenta pentru protectia mediului a concis ca este nevoie de evaluarea impactului asupra mediului;
 • Emiterea actului administrativ al autoritatii pentru protectia mediului daca este vorba de investitii evaluate din punct de vedere al impactului asupra mediului, precum si alte avize si acorduri aferente;
 • Documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructie;
 • Depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructie la autoritatea administratiei publice competente;
 • Emiterea autorizatiei de construire.

 

Nu este necesara obtinerea actului administrativ al autoritatilor competente pentru protectia mediului in urmatoarele cazuri:

 • Construire de locuinte unifamiliale;
 • Construire de anexe gospodaresti, in afara de cele care sunt pentru cresterea animalelor;
 • Consolidari imobile existente;
 • Construire de imprejmuiri;
 • Comasare de terenuri.

In cazul in care intampinati probleme cu procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructie apelati la serviciile unui avocat drept civil pentru lamuriri si solutii rapide.

Emiterea autorizatiei de construire

Autorizatia de construire se poate emite de catre: presedintele consiliului judetean, primarul general al municipiului Bucuresti, primarul municipiului, in functie de caracterul imobilelor si terenurilor.

Autorizatia de construire este emisa de presedintele consiliului judetean cu avizul primarului pentru urmatoarele lucrari:

Terenuri a caror dimensiune depaseste limita unei unitati administrativ-teritoriale;

Terenuri care se afla in intravilan sau extravilan apartinand unitatilor administrativ-teritoriale ale caror primarii nu au angajat cu atributie in urbanism, autorizarea executarii lucrarilor de constructie;

 

Autorizatia de construire este emisa de primarul general al municipiului Bucuresti, cu avizul primarilor de sectoare, pentru urmatoarele lucrari:

Lucrari de constructie pentru investitii care se realizeaza pe terenuri a caror dimensiune depaseste limita administrativ-teritoriala a unui sector, fiind vorba de extravilan;

Lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care vor fi executate la: cladiri, constructii sau parti din constructii impreuna cu instalatiile, componentele artistice, parte integranta din acestea, impreuna cu terenul aferent delimitat topografic, inclusiv la anexele acestora, precum si alte constructii, identificate in cadrul aceluiasi imobil, clasate individual ca monument potrivit Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, imobile teren si/sau constructii, identificate prin numar cadastral, amplasate in zone construite protejate stabilite potrivit legii, cladiri cu valoare arhitecturala sau istorica deosebita, stabilite prin documentatii de urbanism aprobate, imobile teren si/sau constructii, identificate prin numar cadastral, cuprinse in parcelarile incluse in Lista monumentelor istorice;

Lucrari de modernizare si de reabilitare, extindere retele edilitare municipale, de transport urban, de transport si distributie pentru utilitati executate pe domeniul public sau privat al municipiului Bucuresti;

Lucrari de modernizare sau de reabilitare pe strazi care se afla in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Serviciul gratuit de consultanta juridica online va sta la dispozitie pentru sfaturi si lamuriri cu privire la modul de obtinere si problemele care pot sa apara legate de autorizatia de construire.

 

Certificatul de urbanism

Beneficiarul va avea nevoie sa solicite avize si acorduri prin certificatul de urbanism, care se va obtine de la autoritatile competente. Acest lucru se realizeaza inainte de depunerea documentelor pentru obtinerea autorizarii de construire, in vederea racordarii/bransarii la infrastructura edilitara, in acord cu amplasamentul si caracteristicile retelelor de distributie energetica din zona de amplasament; racordare la reteau cailor de comunicatii, securitate la incendiu, protectie civila, protectia sanatatii populatiei; cerinte specifice zonele cu restrictii.

Certificatul de urbanism se va emite in format scriptic sau in format digital, in functie de cum a fost solicitat. Certificatul de urbanism in format digital se va semna cu semnatura electronica calificata de catre solicitant, fiind de asemenea semnta de catre presedintele consiliului judetean sau de catre primar.

 

Nefinalizarea sau intrerupere lucrarilor de constructie

Autorizatia de construire prezinta un anumit termen de valabilitate. In cazul in care lucrarile de constructie nu incep in decursul acestei perioade, se poate emite o noua autorizatie de construire, avand la baza aceiasi documentatie, fara sa fie nevoie sa se obtina un nou certificat de urbansim sau alte avize. Noua autorizatie de construire trebuie sa fie solicitata in perioada egala ca timp cu termenul de valabilitate al autorizatiei de construire initiala.

In cazul in care nu se finalizeaza lucrarile pana la expirarea termenului de valabilitate al autorizatiei de construire, se poate emite o noua autorizatie in acord cu stadiul in care se afla lucrarile pentru continuarea acestora, respectandu-se in continuare prevederile legale, fara sa fie nevoie de obtinerea unui nou certificat de urbanism sau noi avize.

Daca in schimb, se intrerup lucrarile penru o perioada care depaseste durata de executie, fara sa se aplice masuri de conservare, se poate continua cu lucrarea numai daca se obtine documentatia tehnica intocmita pe baza unui raport de expertiza tehnica a lucrarilor executate pana atunci.

O alta situatie este cea in care lucrarile de constructie nu pot fi incepute sau finalizate pana la expirarea termenului de valabilitate al autorizatiei de construire. In acest caz se poate solicita prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile lucratoare. Prelungirea este posibila numai odata si pentru o perioada care nu depaseste 12 luni.

Beneficiarul este obligat sa instiinteze cu privire la data de incepere a lucrarilor de construire, autoritatile emitente ale autorizatiei de construire si inspectoratul teritorial in constructii.

 

Reexaminarea Legii 50/1991

In data de 2 mai 2019 Presedintele Romaniei a trimis catre reexaminare Legea 50/1991. In documentul care solicita reexaminarea legii autorizarii executarii lucrarilor de constructie se ating mai multe teme, cea mai importanta fiind cea referitoare la “lucrarile prevazute de art. 3 lit. c) si e) din Legea nr. 50/1991 vizeaza investitii de infrastructura (autostrazi, drumuri, poduri, apeducte, baraje), deschiderea de cariere si balastiere, bransamente, racorduri la utilitati, lucrari privind caile de comunicatii”, conform comunicatului de presa.

Se doreste luarea in calcul a importantei acestor lucrari, nerespectarea sau lipsa autorizatiei de constructie putand avea urmari grave asupra sigurantei publicului sau mediului inconjurator. Se urmareste descurajarea realizarii lucrarilor de constructie mai sus mentionate, fara autorizate sau fara respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991, solicitandu-se mentinerea acestor fapte in sfera ilicitului penal.

Advocat.ro va sta la dispozitie cu cele mai bune sfaturi in materie de probleme juridice, in cazul in care va confruntati cu neclaritati in ceea ce priveste perioada de executare a lucrarilor de constructie.