Procedura de executare silita este metoda legala prin care se poate recurge la recuperarea oricarui tip de datorie, care poate sa fie sub forma unor sume de bani, valori, bunuri mobile sau imobile. Aceste datorii sunt recuperate de la persoanele care refuza sa le achite sau de la persoanele care se afla in situatia in care nu mai pot plati sau contribui, asa cum au stabilit initial cu creditorul.

Procedura de executare silita este reglementata de Codul de Procedura Civila cu dispozitii legale cuprinse in Legea nr. 138/2014 privind modificarea unor acte normative din Codul de Procedura Civila. O sa descoperim mai departe care este cursul lucrurilor inainte de punerea in practica a procedurii de executare silita, care sunt etapele si ce au nevoie sa stie creditorul si debitorul.

 

Inainte de punerea in practica a executarii silite

Daca se constata ca debitorul refuza sa plateasca datoriile sau se afla actual in imposibilitatea financiara de a efectua acest lucru, creditorul va incerca sa ajunga la o intelegere cu debitorul, pentru recuperarea creantelor. Creditorul poate sa recurga la acest procedeu sau se poate duce direct in instanta pentru recuperarea datoriilor prin executare silita. Astfel ca, se stabileste o zi in care creditorul se poate intalni cu debitorul pentru a putea discuta datele problemei si pentru a ajunge la o intelegere. Debitorul va fi notificat cu privire la posibilitatea de a discuta cu creditorul cateva zile la rand, iar daca nu va dori sa comunice sau sa colaboreze in niciun fel, creditorul poate face cerere de executare silita si se ajunge astfel, in instanta. Puteti apela la serviciile unui avocat pentru a afla cum puteti sa evitati executarea silita si sa puteti ajunge la un acord cu creditorul.

 

Aplicabilitatea procedurii de executare silita

Creditorul trebuie sa stie inainte de a face cerere de executare silita ca aceasta procedura este aplicabila numai in conditiile in care vorbim de creante certe, lichide si exigibile. La ce se refera aceste aspecte? Creanta este considerata certa atunci cand rezulta din titlul executoriu, iar faptul ca i se poate determina obiectul o face lichida. Exigibilitatea are loc atunci cand obligatia de plata a ajuns la scadenta sau a decazut din beneficiul termenului de plata. “Creantele cu termen si cele conditionale nu pot fi puse in executare, insa ele pot participa, in conditiile legii, la distribuirea sumelor rezultate din urmarirea silita a bunurilor apartinand debitorului”, art. 662, Codul de Procedura Civila.

 

Cererea de executare silita

Cererea de executare silita se face de regula, de catre creditor si se poate depune personal sau prin reprezentant legal la biroul executorului judecatoresc. Exista de asemenea, posibilitatea de a transmite cererea prin posta, fax, metode electronice sau curier. In aceste cazuri cererea se va trimite cu confirmare de primire.

Cererea de executare silita va contine urmatoarele acte si documente:

 • Datele de identificare ale creditorului si ale debitorului;
 • Bunul sau prestatia datorata;
 • Titlul executoriu in original sau in copie legalizata;
 • Dovada achitarii taxei de timbru;
 • Inscrisuri prevazute de lege.

Daca va aflati in pozitia de creditor, puteti apela la Advocat.ro pentru a primi indrumare de care aveti nevoie pentru demararea procedurii de executare silita, consultanta fiind valabila, desigur, si pentru cei care se afla in pozitia debitorului.

Dupa ce este acceptata cererea de executare, executorul judecatoresc deschide dosarul de executare. In cazul in care cererea este refuzata motivat, creditorul are posibilitatea de a depune plangere in maximum 15 zile de la data la care s-a comunicat incheierea. Plangerea se depune la instanta de executare.

 

Incuviintarea executarii silite

Incuviintarea executarii se va realiza de catre instanta de executare in termen de 3 zile de la momentul in care s-a inregistrat cererea din partea creditorului. Conform Codului de Procedura Civila, cererea de incuviintare a executarii silite se va solutiona in termen de 7 zile de la inregistrarea la judecatorie. Se solutioneaza in camera de consiliu, fara sa se citeze partile implicate. “Incheierea va cuprinde, in afara mentiunilor prevazute la art. 233 alin. (1), aratarea titlului executoriu pe baza caruia se va face executarea, suma, cu toate accesoriile pentru care s-a incuviintat urmarirea, cand s-a incuviintat urmarirea silita a bunurilor debitorului, modalitatea concreta de executare silita, atunci cand s-a solicitat expres aceasta, si autorizarea creditorului sa treaca la executarea silita a obligatiei cuprinse in titlul executoriu”, art. 665, Codul de Procedura Civila.

 

Respingerea cererii de incuviintare a executarii silite

Exista situatii specifice in care instanta poate respinge cererea de incuviintare silita, si anume:

 • Se constata ca cererea de executare silita intra in competenta altui organ de executare;
 • Hotararea sau inscrisul nu constituie titlul executoriu;
 • Inscrisul nu indeplineste conditiile si forma cerute de lege;
 • Creanta nu este certa, lichida si exigibila;
 • Debitorul are imunitate de executare;
 • Titlul executoriu contine dispozitii care fac imposibila indeplinirea prin executare silita;
 • Alte impedimente legale.

“Incheierea prin care instanta admite cererea de incuviintare a executarii silite nu este supusa niciunei cai de atac. Incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi atacata exclusiv cu apel numai de creditor, in termen de 5 zile de la comunicare”, art. 665, Codul de Procedura Civila.

In vedereaa realizarii oricaror plangeri si contestatii cu privire la modul de desfasurare al procedurii de executare silita cereti intotdeauna sfatul unui avocat in drept civil, pentru gasirea celor mai bune solutii legale.

 

Tipuri de executare silita

Exista 3 tipuri de executare silita pentru recuperarea creantelor. O prima forma este executarea silita a bunurilor mobile, prin care se pune sechestru si se valorifica bunurile, prin proces-verbal. Bunurile mobile pot fi executate chiar daca se afla la un tert. A doua forma este executarea silita prin poprire, atunci cand este vorba de sume de bani, precum venituri, titluri de valoare. A treia forma este excutarea silita imobiliara, prin vanzarea bunurilor imobile partial sau in totalitate.

 

Care bunuri nu pot fi executate silit?

Probabil una dintre cele mai comune intrebari este cea in care se pune problema bunurilor si a naturii acestora, in sensul in care pot fi sau nu executate silit.

Acestea sunt bunurile care nu pot fi executate silit:

 • Sume de bani care sunt destinare unei afectiuni speciale;
 • Compensatiile primite pentru desfacerea contractului de munca;
 • Ajutorul de somaj;
 • Ajutor de deces;
 • Alimentele care sunt necesare debitorului si personelor pe care le are in intretinere;
 • Bursele de studii;
 • Diurnele;
 • Conturile de pensii private;
 • Despagubiri primite pentru daune care au fost provocate prin vatamare corporala sau prin moarte;
 • Sume de bani care sunt necesare debitorului si persoanele pe care le are in intretinere pentru cursuri de invatamant obligatoriu, continuarea studiilor postliceale, universitare si postuniversitare;
 • Sume de bani care sunt absolut necesare pentru traiul de zi cu zi – hrana, transport, sanatate, nevoi curente ale debitorului si ale persoanelor pe care le are in intretinere;
 • Bunuri care sunt folosite cu scopul de exercitare a profesiei debitorului;
 • Obiecte de cult, a caror valoare, pentru fiecare, nu depaseste 2.000 lei;
 • Vehiculul, daca este indispensabil debitorului;
 • Scrisori, fotografii, tablouri personale;
 • Bunuri de uz personal sau casnic, a caror valoare, pentru fiecare sa nu depaseasca 5.000 lei;
 • Combustibil necesar pentru 3 luni de iarna;
 • Daca se pune poprire pe venit, se va retine doar jumatate din venitul lunar pentru datorii cu titlu de oblihtaie de intretinere sau pensie alimentara pentru copii sau o treime din venitul lunar pentru orice alt tip de datorie.

Efectuarea executarii silite

Dupa ce se incuviinteaza cererea de executare, executorul judecatoresc trebuie sa comunice debitorului o copie dupa incheierea si dupa titlul executoriu. Titlul executoriu si somatia (dupa caz) se comunica sub sanctiune nulitatii executarii.

In continuare, debitorul este somat cu privire la indeplinirea obligatiilor de plata, iar daca nu va respecta acest lucru se va continua cu procedura de executare silita. “In afara de cazul in care legea prevede altfel, actele de executare silita nu pot fi efectuate decat dupa expirarea termenului aratat in somatie sau, in lipsa acesteia, in cel prevazut in incheierea prin care s-a incuviintat executarea”, art. 672, Codul de Procedura Civila.

De asemenea, legea spune ca in conditiile in care este vorba de o contraprestatie, executarea se va face numai dupa ce creditorul ofera propria prestatie cu dovada de primire din partea debitorului. Pentru orice act de executare se vor incheia procese-verbal cu mentiunile:

 • Denumire si sediu organ de executare;
 • Numele celui care incheie procesul-verbal;
 • Data la care se intocmeste procesul-verbal;
 • Numarul dosarului de executare;
 • Titlul executoriu;
 • Numele, domiciliul sau sediul debitorului si creditorului;
 • Locu, data si ora la care se va efectua actul de executare;
 • Masuri luate de executor;
 • Explicatii, obiectii, opozitii consemnate din partea celor care participa la actul de executare;
 • Consemnarea refuzului debitorului sau a creditorului de a semna procesul-verbal;
 • Numarul de exemplare in care s-a intocmit procesul-verbal;
 • Semnatura executorului si a altor persoane care asista la actul de executare, acolo unde este cazul;
 • Stampila executorului judecatoresc

 

Daca sunteti implicat intr-o actiune de executare, indiferent pe ce pozitie, puteti cere lamurire cu privire la diferite probleme sau dubii pe care le aveti prin serviciul gratuit de consultanta juridica online.

 

Conform Codului de Procedura Civila, executorul judecatoresc are dreptul de a intra in domiciliul sau sediul unei persoane, cu consimtamantul acesteia sau in cazul in care se confrunta cu refuzul acesteia, se poate folosi de forta publica. O data intrat in spatiul mentionat, executorul judecatoresc identifica bunurile ce sunt puse sub urmarire si efectueaza executarea acestora, fie in prezenta debitorului sau a membrilor de familie ai acestuia, fie in prezenta unui agent al fortei publice.

 

Cheltuielile din timpul procedurii de executare silita

Creditorul este cel care suporta toate cheltuielile ce tin de actul de executare si care sunt realizate din oficiu. Daca este vorba de o alta persoana care solicita o anumite actiune in cadrul executarii silite, atunci va suporta cheltuielile aferente. Debitorul va raspunde de cheltuielile ce tin de efectuarea executarii silite, cu exceptia cazului in care creditorul renunta la executare si astfel, el devine responsabil cu plata cheltuielilor efectuate pana in momentul renuntarii.

„Cu toate acestea, in cazul in care debitorul, somat potrivit art. 667, a executat obligatia de indata sau in termenul acordat de lege, el nu va fi tinut sa suporte decat cheltuielile pentru actele de executare efectiv indeplinite, precum si onorariul executorului judecatoresc si, daca este cazul, al avocatului creditorului, proportional cu activitatea depusa de acestia”, art. 669 Codul de Procedura Civila. Cheltuielile de executare pot sa cuprinda, dupa caz, urmatoarele plati: taxa de timbru, onorarii ale executorului judecatoresc, avocatului, expertului, traducatorului  si interpretului, publicitatea executarii silite, transport si alte cheltuieli.

 

Acestea sunt etapele procedurii de executare silita si aspectele esentiale pe care trebuie sa le stie debitorul si creditorul. In cazul in care intampinati nereguli sau aveti nevoie de suport in redactarea de acte si documente apelati la serviciile unui avocat specializat in drept civil, care va poate ajute online sau prin intredeveri fata in fata.