Legea locuintei nr. 114/1996 reglementeaza tot ceea ce implica aspecte sociale, economice, tehnice si juridice in constructia si folosinta de locuinte. Legea locuintei se bazeaza pe principiul conform caruia fiecare cetatean are acces liber si neingradit la o locuinta. Locuintele reprezinta unul dintre obiectivele majore ale administratiei publice si locale.

O sa descoperim care sunt dispozitiile Legii Locuintei in ceea ce priveste inchirierea si administrare alocuintelor si vom vedea care este diferenta dintre tipurile de locuinte reglementate prin lege.

 

Inchirierea locuintelor

Actul de inchiriere al locuintei se consemneaza prin contract scris, incheiat intre proprietar si chirias, actul final fiind inregistrat la organele fiscale teritoriale. Conform Legii Locuintei contractul de inchiriere trebuie sa contina un set de elemente si aspecte legale:

 • Adresa locuintei
 • Suprafata locativa cu toate dotarile incluse in folosinta exclusiva si comuna
 • Suprafata curtii si/sau a gradinii in folosinta exclusiva sau comuna
 • Chiria lunara si modul de plata
 • Avansul platit in contul chiriei
 • Primirea si restituirea cheilor
 • Obligatii privind folosirea si intretinerea spatiilor specificate in contract
 • Inventarul obiectelor si dotarilor
 • Data la care intra in vigoare contractul
 • Durata pe care se intinde contractul
 • Conditii de folosinta exclusiva si/sau comuna a partilor de locuinta care se afla in coproprietate
 • Persoanele care locuiesc cu titularul contractului
 • Alte clauze

 

Conform Legii Locuintei, contractul de inchiriere se poate rezilia, inainte de termenul de stabilit daca se constata cateva situatii specifice. Contractul de inchiriere se poate rezilia la cererea chiriasului, acesta avand obligatia de a notifica acest lucru proprietarului cu 60 de zile inainte. Proprietarul are dreptul sa rezilieze contractul de inchiriere, atunci cand se constata ca nu s-a platit chiria cel putin 3 luni la rand si in situatiile in care, chiriasul a produs stricaciuni locuintei sau cladirii in care se afla locuinta.

Acelasi drept este valabil in cazul in care chiriasul da dovada de un comportament ce duce la imposibilitatea de a convietui impreuna ca alti locatari sau de a folosi in mod normal locuinta. Desigur, proprietarul poate sa rezilieze contractul de inchiriere atunci cand chiriasul nu a respectat clauzele din contract. Rezilierea contractului se poate face la cererea asociatiei de proprietari in momentul in care se constata ca nu s-au achitat obligatiile care revin chiriasului privind cheltuielile comune, pe o perioada de 3 luni.

Pe Advocat.ro gasiti sprijin de specialitate de la cei mai buni avocati in sfera dreptului civil in vederea rezolvarii conflictelor care pot sa apara intre proprietari si chiriasi sau pentru lamurirea aspectelor legate de incheierea sau rezilierea contractului de inchiriere.

 

Obligatiile proprietarului

Conform Legii Locuintei, proprietarul are de indeplinit un set anume de obligatii, precum:

Predarea locuintei chirasului intr-o stare buna de folosinta

Repararea si mentinerea in stare de functionalitate a cladirii in care se afla locuinta

Intretinerea structurii de rezistenta a cladirii, elementelor de constructie exterioara a cladirii, curtilor, gradinilor, spatiilor comune din interiorul gradinii

Intretinerea instalatiilor comune din cladire

 

Obligatiile chiriasului

Conform Legii Locuintei, chiriasul are de indeplinit un set anume de obligatii, precum:

Intretinere, reparatii sau inlocuire a elementelor de constructii si instalatii de care se foloseste in mod exclusiv

Reparare sau inlocuire a elementelot de constructie si instalatie aflate in folosinta comuna, daca se constat ca le-a folosit in mod necorespunzator. Cheltuielile de reparatii se impart intre cei care folosesc in comun elementele, daca nu s-a identificat persoana care a produs degradarea

Curatanie si igienizare a locuintei

Predarea locuintei in stare normala de folosinta

“In cazul neindeplinirii de catre proprietar a obligatiilor care ii revin cu privire la intretinerea si repararea locuintei inchiriate, lucrarile pot fi executate de catre chiriasi in contul proprietarului, retinand contravaloarea acestora din chirie. Chiriasul va putea executa aceste lucrari, daca degradarea produsa este de natura sa afecteze folosinta normala a cladirii sau a locuintei si numai atunci cand proprietarul, la sesizarea scrisa a chiriasului, nu a luat masuri de executare a lucrarii, in termen de 30 de zile de la data sesizarii”, art. 30, Legea 114/1996.

 

Administrarea locuintelor

Administrarea cladirilor de locuit poate sa fie realizata de catre persoane fizice, persoane juridice, asociatii, servicii publice sau agenti economici. Cei care au in administrare cladiri de locuit au de indeplinit un set de obligatii. In responsabilitatea administratorilor se afla gestionarea bunurilor si a fondurilor banesti, precum si incheierea contractelor cu furnizorii de servicii, pentru functionarea normala a cladirii. Se asigura ca locatarii cunosc regulile de locuit impreuna si reprezinta interesele proprietarilor in raporturile cu autoritatile publice.

In cadrul cladirilor cu mai mult locuinte se vor constitui asociatii cu personalitate juridica, dupa cum cunoastem asociatiile de proprietari. In conditiile in care exista chiriasi ale cladirilor cu mai multe locuinte, acestia vor putea forma o asociatie pentru reprezentarea intereselor in raport cu proprietarii.

 

Locuinta sociala

Locuinta sociala se defineste ca fiind un tip de locuinta care se atribuie unor persoane sau familii, cu chirie subventionala, pe motivul ca nu isi pot permite economic o locuinta sa inchirirea unei locuinte la pretul pietei. Este de specificat faptul ca locuintele sociale nu pot sa fie vandute.

Locuintele sociale se regasesc pe amplasamentele prevazute in documentatiile de urbanism, cu respectarea prevederilor legale, fiind construite sau reabilitate din fondul de locuinte sociale. Consiliile locale raspund de modul in care se gestioneaza fondul de locuinte.

Beneficiarii inchirierii locuintelor sociale sunt familiile care au un venit lunar mediu net din ultimele 12 luni sub nivelul net lunat pe familie si care primesc ajutor social cu majorare de 10%. Se face dovada venitului lunar in baza declaratiei de venit si a altor acte care dovedesc acest lucru, conform legii in vigoare. Orice tip de declaratie mincinoasa poate atrage raspundere materiala sau penala.

Categorii de beneficiari locuinte sociale:

 • Tinerii casatoriti care au fiecare varsta de pana la 35 de ani
 • Tinerii proveniti din institutii de ocrotire sociala si care au implinit varsta de 18 ani
 • Invalizii de gradul I si II
 • Persoanele handicapate
 • Pensionarii, veteranii si vaduvele de razboi
 • Beneficiarii prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata
 • Beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990, republicat
 • Alte persoane sau familii indreptatite

 

In cazul locuintelor sociale, contractul de inchiriere se incheie de catre primar sau persoana imputernicita cu beneficiarii, pentru o perioada de 5 ani. Contractul de inchiriere se poate prelungi daca se dovedeste in continuare, conform declaratiei de venit si a altor acte, ca beneficiarul se incadreaza in prevederile legale.

In ceea ce priveste cuantumul chiriei pentru locuintele sociale acesta nu va fi mai mare decat 10% din venitul net lunar al familiei. Diferenta este suportata de stat din bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde este situata locuinta sociala.

Chiriasii locuintelor sociale au de indeplinit o serie de obligatii, una dintre acestea fiind poate cel mai important aspect, cel al comunicarii primarului, in maximum 30 de zile, daca intervine orice tip de modificare la nivelul venitului lunar al familiei. Acest fapt se afla sub sanctinea rezilierii contractului de inchiriere.

In situatiile in care se constata ca venitul lunar al familiei s-a modificat, administratia publica locala va modifica chiria si subventia acordata. Contractul de inchiriere poate fi reziliat de autoritati “in cazul in care venitul mediu net lunar pe familie, realizat in 2 ani fiscali consecutivi, depaseste cu peste 20% nivelul minim prevazut la art. 42 din prezenta lege, iar titularul contractului de inchiriere nu a achitat valoarea nominala a chiriei in termen de 90 de zile de la comunicare”, art.46, Legea 114/1996.

Exista categorii specifice de persoane care nu au dreptul sa beneficieze de locuinte sociale:

 • Au in proprietate o locuinta
 • Au instrainat o locuinta dupa data de 1 ianuarie 1990
 • Si-au realizat o locuinta prin ajutor oferit de la stat, prin credit
 • Sunt chiriasi ai unei alte locuinte

Cei care sunt chiriasi ai locuinelor sociale nu au dreptul sa subinchirieze locuinta respectiva, nici sa transmitea dreptul de locuire sau sa schimbe destinatia locuintei. Aceste fapt exista sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere si prin suportarea de daune aduse locuintei si cladirii.

 

Locuinta de serviciu si locuinta de interventie

Intelegem prin locuinta de serviciu acel tip de locuinta care este destinata functionarilor publici, angajatilor institutiilor sau agentilor economici, care se acorda in baza contractului de munca, respectand prevederile legale in vigoare. Locuinta de interventie este acel tip de locuinta care este destinata aceleasi categorii de persoane, in baza contractului de munca, dar care indeplinesc o serie de activitati si functii care ii obliga sa fie prezenti permament sau in situatii de urgenta in cadrul unitatilor economice.

Locuintele de serviciu pot sa fie locuinte existente, care sunt utilizate exclusiv cu destinatia de locuinte de serviciu sau locuinte noi. Locuintele de serviciu care sunt finantate de la bugetul de stat sau bugetul local trebuie sa indeplineasca prevederile cuprinse in anexa. 1 a Legii Locuintei, in ceea ce priveste suprafata utila si dotarile aferente.

Spre deosebire de locuintele sociale, locuintele de serviciu pot sa fie vandute in acord cu conditiile legii si cu aprobarea Guvernului, numai in cazul in care motivul pentru care s-au realizat locuintele a incetat sau s-a diminuat.

Cele specificate pana acum la locuintele de serviciu se aplica in acelasi mod si in cazul locuintelor de interventie, cu diferenta ca acestea nu pot sa fie vandute chiriasilor.

Pentru orice tip de nelamurire privind accesul oricarui tip de locuinta nu ezitati sa apelati la serviciul gratuit de avocat online, pentru raspunsuri rapide.

 

Locuinta de necesitate

Locuinta de necesitate reprezinta spatiul destinat cazarii in regim temporar a persoanelor, familiile, care si-au pierdut locuintele sau nu mai pot locui in respectivele spatii, din cauza catastrofelor naturale sau altor tipuri de accidente, demolari sau lucrari de abilitare. Finantarea locuintelor de necesitate se realizeaza din aceleasi fonduri precum cele alocate pentru locuintele sociale.

 

Locuinta de protocol

Locuinta de protocol este tipul de locuinta destinata celor care sunt alesi sau numiti in functii publice. Locuinta de protocol se ocupa exclusiv pe durata pe care care se exercita functia respectiva. Conform legii, locuintele de protocol se afla in proprietatea publica a statului, mai precis sub Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, care are rolul de a se ocupa de tot ce tine de intretinerea, repararea si conservarea, precum si incasare chiriei in cazul acestor locuinte. “Lista imobilelor cu destinatie de resedinta oficiala, precum si a celorlalte locuinte de protocol, si conditiile pe care acestea trebuie sa le indeplineasca se stabilesc prin hotarare a Guvernului”, art.58, Legea 114/1996.

 

In cazul in care intampinati probleme cu contractul de inchiriere, in diferite raporturi cu administratorii sau neclaritati privind tipul de locuinte prezentate in baza Legii Locuintei, apelati la serviciile unui avocat specializat in drept civil, pentru solutii si lamuriri.